งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน
ปรัชญา : ปฏิบัติงานเป็นระบบ โปร่งใส ร่วมใจพัฒนา นำพาสู่ความสำเร็จ
หน้าแรก ข่าวสาร กระดานถาม - ตอบ รับเรื่องร้องทุกข์ บุคลากร รูปกิจกรรม ผู้ดูแลระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

  ประวัติงานตรวจสอบภายใน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  อำนาจ และหน้าที่
  งานตรวจสอบภายใน
  เทคนิคการตรวจสอบ
  กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  ค่าเบี้ยประชุม
  ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
  สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
  สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ข้อปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
  ความผิดตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  การเบิกเงินยืมทดรองราชการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  บริการสืบค้นข้อมูล
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งานตรวจสอบภายใน

[กลับหน้าหลักกระดานถาม-ตอบ]

 
  งานตรวจสอบภายใน
คำถาม
Tvirnl veboap
รายละเอียด
Mwcmqo brand viagra without prescription Kghcam
วันที่
01 เมษายน 2564
ผู้ถาม
Zarvcrymn
e-mail
xvbdy@gmail.com
 
 
 
 
ลำดับที่ 1
คำตอบ automotive exhaust emissions clamps 1 tools home improvement pipe heat cables 3 วันที่ 28 เมษายน 2564
ผู้ตอบ gpslighting
e-mail lrxzqsef@gmail.com
ลำดับที่ 2
คำตอบ nero cowgirl cappello sorel madson sport hiker waterproof boot ลำดับที่ 3
คำตอบ
home kitchen liners 3 home kitchen pasta bowls 1
วันที่ 30 เมษายน 2564
ผู้ตอบ durablesales
e-mail upfstb@gmail.com
ลำดับที่ 4
คำตอบ pantaloni adidas lucidi fly zoom blanc cass? ลำดับที่ 5
คำตอบ
nra baseball berretto suede drivers damen merrell no
วันที่ 02 พฤษภาคม 2564
ผู้ตอบ consiliom
e-mail cabmcd@gmail.com
ลำดับที่ 6
คำตอบ zenfone 5 flip cover platinum iphone xs max case m
วันที่ 04 พฤษภาคม 2564
ผู้ตอบ chinafoto
e-mail ypddzrhzmmn@gmail.com
ลำดับที่ 7
คำตอบ the galaxy dress roland mouret nba all star jerseys every year ลำดับที่ 8
คำตอบ
industrial scientific fume smoke extraction automotive exterior door handles ลำดับที่ 9
คำตอบ
moto g5s plus case with screen protector leer crossbody zak with tassel ลำดับที่ 10
คำตอบ
galaxy note 8 tech21 pouzdro chiffon cami ?aty ลำดับที่ 11
คำตอบ
b?l? strapless party ?aty under armour driver 2.0 berretto ลำดับที่ 12
คำตอบ
tech21 evo check iphone x sag fly flot buty new ลำดับที่ 13
คำตอบ
asics femme jolt hombre adidas nmd r1 stlt primeknit xanderafr
วันที่ 08 พฤษภาคม 2564
ผู้ตอบ xanderafrica
e-mail vajafp@gmail.com
ลำดับที่ 14
คำตอบ toys games strollers arts crafts sewing baskets
วันที่ 08 พฤษภาคม 2564
ผู้ตอบ cxondemand
e-mail rpfsbsoqxy@gmail.com
ลำดับที่ 15
คำตอบ microsoft lumia 950 back kryt adrianna papell sleeveless ?aty 1 |
 
 
ตอบ
ผู้ตอบ
E-mail

 

 
 
 
 
connect
งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-717114